Bimas

ProfBIMAS

PROF BIMAS™METHODE

Prof Sales Improvement heeft door de jaren heen de Prof BIMAS™methode ontwikkeld. De doelstelling van ondersteuning van Prof Sales Improvement is uiteraard verbetering, maar wel verbetering die beklijfd en die echt onderdeel wordt van het dna van uw organisatie.

De Prof BIMAS™methode staat voor

  • Bewustwording
  • Inspiratie
  • Motivatie
  • Activatie
  • Stimulatie

De eerste stap is Bewustwording; indien men zich zelf bewust wordt van wat er beter kan, zal men ook openstaan voor verbeteringen.  De tweede stap is Inspiratie. De geïnspireerde mensen zullen energie krijgen en klaar zijn voor de Motivatie. Dat is de derde stap. Met gemotiveerde mensen worden makkelijker topprestaties bereikt. Dat moet op een goede manier worden geactiveerd middels de vierde stap Activatie en uiteindelijk moet de organisatie vanuit zichzelf de Stimulans hebben om dit voort te zetten.

Onze ervaring leert dat met deze integrale en structurele aanpak de basis wordt gelegd voor continu groei en verbetering van mensen, uw organisatie en het resultaat.